Náhradný rozvrh

Navigácia

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka 106 obrusy 27,00 s DPH 2/2021 29.09.2022 PAČ ŽITAVA, s.r.o
Objednávka 105 pracovná oblečenie 205,75 s DPH 28.09.2022 Sector Safety
Zmluva Dohoda o tepelnej energie- príloha č. 2 s DPH 27.09.2022 Veolia SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice riaditeľka školy
Faktúra 325 potraviny 208,50 s DPH 02/2017 23.09.2022 Bidfood Slovakia s.r.o.
Faktúra 324 potraviny 185,84 s DPH 08/2022 23.09.2022 LIMAS s.r.o
Objednávka 100 (Bez popisu) 430,00 s DPH 21.09.2022 THEMIS
Objednávka 103 letenky 5 110,00 s DPH 4/2022 21.09.2022 Ačko-travel.sk, s.r.o
Faktúra 321 potraviny 304,90 s DPH 08/2022 19.09.2022 LIMAS s.r.o
Faktúra 322 potraviny 282,44 s DPH 2/2019 19.09.2022 Qualited s.r.o
Faktúra 323 potraviny 113,27 s DPH 05/2022 19.09.2022 PAM fruit s.r.o
Objednávka 104 MŠ Direktor 209,00 s DPH 19.09.2022 Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava
Objednávka 101 viečko na misku Aipack 25 ks 47,10 s DPH 16.09.2022 Weopack s.r.o
Faktúra 319 školenie 600,00 s DPH 97 13.09.2022 PaedDr. Marek Kmeť- EDUCON
Faktúra 320 mobil-hovory 72,60 s DPH A 8396473 13.09.2022 ORANGE Slovensko a.s.
Faktúra 310 potraviny 262,91 s DPH 2/2019 12.09.2022 Qualited s.r.o
Faktúra 311 potraviny 243,69 s DPH 05/2022 12.09.2022 PAM fruit s.r.o
Faktúra 317 opravy 94,91 s DPH 2/2019 12.09.2022 LIFT SERVIS, s.r.o
Faktúra 318 elektrina OV 30,90 s DPH 643447 12.09.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Faktúra 309 potraviny 471,12 s DPH 2/2019 09.09.2022 Qualited s.r.o
Faktúra 316 revízie el.rozvodne 72,00 s DPH 2/2022 09.09.2022 Tectra s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7757