Náhradný rozvrh

Navigácia

Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Eva Sleziaková Rozvrh
Riaditeľka
 
 
PaedDr. Žaneta Juríková Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Ing. Alena Krtíková Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Ing. Soňa Michníková Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: I. A
Zástupca v triede: I. B
Zástupca v triede: I. C
Zástupca v triede: II. A
Zástupca v triede: II. B
Zástupca v triede: II. C
Zástupca v triede: II. E
Zástupca v triede: III. A
Zástupca v triede: III. B
Zástupca v triede: III. C
Zástupca v triede: IV. B
Zástupca v triede: IV. C
 
 
Ing. Zuzana Volfová Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: III. C
 
 
Ing. Jozef Adam Rozvrh
Triedny učiteľ: III. A
 
 
Ing. Mária Bajúzová Rozvrh
Majsterka
Triedna učiteľka: III. B
 
 
Ing. Jana Bakovková Rozvrh
Triedna učiteľka: II. B
 
 
Ing. Jarmila Bónová Rozvrh
Triedna učiteľka: I. B
 
 
Ing. Anna Fraschová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. B
 
 
Ing. Alexander Immanuel Gabriš Rozvrh
Majster
 
 
Ing. Pavel Ganecz Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Lenka Hagarová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. C
 
 
PaedDr. Viera Hanuščinová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Larisa Holková Rozvrh
Triedna učiteľka: II. A
 
 
Mgr. Zuzana Hrašková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Marián Hrúz Rozvrh
Triedny učiteľ: II. C
 
 
I I.A Inštruktor I.A Rozvrh
Majster
 
 
I 2A Inštruktor II.A Rozvrh
Majster
 
 
I 3A Inštruktor III.A Rozvrh
Majster
 
 
I KPD Inštruktor KPD Rozvrh
Majster
 
 
I PM Inštruktor PM Majster
 
 
I TITT Inštruktor TITT Rozvrh
Majster
 
 
PaedDr. Valentína Karafová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Viera Karvašová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Juraj Krnáč Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Roman Krnáč Rozvrh
Triedny učiteľ: I. C
 
 
Mgr. Ivana Libutková Rozvrh
Triedna učiteľka: I. A
 
 
Mgr. Michaela Lukáčová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Kristína Martišková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Vincent Mozdík Rozvrh
Majster
 
 
PhDr. Erika Szárazová Rozvrh
Triedna učiteľka: II. E
 
 
Mgr. Michaela Šoóšová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Daniel Tuček Rozvrh
Majster
 
 
Bc. Daniel Tuček Rozvrh
Majster
 
 
Mgr. Ildikó Uhrin Asistentka učitľa
 
 
Mgr. Ivana Zahrádková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ivana Vincze Školská špeciálna pedagogička

© aScAgenda 2023.0.1380 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.10.2022