Náhradný rozvrh

Navigácia

Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Eva Sleziaková Riadenie školy a školského zariadenia 0 73
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanutie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Aplikovaná ekonómia 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka - frekventanti 14
PaedDr. Žaneta Juríková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14 98
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Modserné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Príprava učiteľov informatických predmetov na rozvoj digitálnych kompetencií žiakov ZŠ a SŠ 20
Ing. Alena Krtíková Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 90
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovnom vzdelávacom procese 22
Anglický jazyk 60
Ing. Zuzana Volfová Sebapoznávanie ako predpoklad zvládnutia agresivity a riešenia konfliktov 25 92
Podnikanie v cestovnom ruchu 25
Metódy a formy prace podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softwérom Flow!Works 10 10
Ing. Jarmila Bónová Zvládnutie agesívneho správania žiakov v škole 10 35
Globálny etický program - Etika v podnikaní 25
Ing. Anna Fraschová Informačné a komunikačné technológie v školskej praxi 10 10
Ing. Pavel Ganecz Kontinuálne vzdelávanie učiteľov a MOV 14 87
Aktualizačné vzdelávanie , Excel v praxi 8
Aktualizačné, Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Príprava učiteľov informatických predmetov na rozvoj digitálnych kompetencií žiakov ZŠ a SŠ 20
Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvory nových interasktívnych foriem učebnéhomateriálu 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
PaedDr. Viera Hanuščinová Vysvedčenie o rozšírení pedagogickej spôsobilosti 60 103
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
PaedDr. Valentína Karafová Excel v praxi 8 16
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Ivana Libutková Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 49
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka - frekventanti 14
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softwérom Flow!Works 10 10
Zvládnutie agesívneho správania žiakov v škole 10
Mgr. Kristína Martišková Metódy a formy prace podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 43
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Sebapoznávanie ako predpoklad zvládnutia agresivity a riešenia konfliktov 25
Ing. Vincent Mozdík Metodika a tvorba textových študijných materiálov 0 0
PhDr. Erika Szárazová slovenský jazyk a literatúra 60 109
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Program kontinuálneho vzdelávania pre kariérových poradcov na stredných odborných školách 35
Mgr. Ivana Zahrádková Ľudské práva v edukačnom procese 11 65
Excel v praxi 8
Zvládnutie agesívneho správania žiakov v škole 10
Informačné a komunikačné technológie v školskej praxi 10
Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Nechcení spoluobčania 6


© aScAgenda 2023.0.1380 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.10.2022