Náhradný rozvrh

Navigácia

Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Libutková
Učebňa A101
I. B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jarmila Bónová
Učebňa A001
I. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Roman Krnáč
Učebňa A104
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Larisa Holková
Učebňa A101
II. B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jana Bakovková
Učebňa A108
II. C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Marián Hrúz
Učebňa Učebňa B 110
II. E Triedny učiteľ PhDr. Erika Szárazová
Učebňa A002
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jozef Adam
Učebňa A110
III. B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Bajúzová
Učebňa B317
III. C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zuzana Volfová
Učebňa Učebňa B 112
IV. B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Anna Fraschová
Učebňa A106
IV. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Hagarová
Učebňa Učenňa B 108
vyraďovacia

© aScAgenda 2023.0.1380 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.10.2022