Náhradný rozvrh

Navigácia

Navigácia

Maturitná skúška

Maturitná skúška 2022

Pokyny k externej  časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky 2022.PDF

Organizačné zabezpečenie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 2022.PDF
 

Odovzdávanie maturitných projektov 2022.PDF Termín DO 31. 03. 2022

Časový harmonogram ústnej formy internej časti maturitnej skúšky 2022.PDF

 


 

 

Organizačné zabezpečenie ústnej formy internej časti

 

maturitnej skúšky v mimoriadnom  skúšobnom období

 

20. 09. 2022

 

Časový harmonogram ÚF IČ maturitných skúšok v mimoriadnom skúšobnom období

20. september 2022, utorok

 

Zoznamy maturantov podľa dní, času a predmetov

 

 

predmet 

anglický jazyk, úroveň B1

učebňa

budova B, 3. posch., č. učebne  B 311

čas

8:00 – 9:40                                  (4)

študijný odbor              

 6405 K  pracovník marketingu   

3759  K komerčný pracovník v doprave      

 

 20 . 09. 2022   (utorok)     ANJ, úroveň B1

 

Meno, priezvisko

trieda

príprava

odpoveď

 

ANJ, úroveň B1

 

 

 

 

 

1

Stanislav Mirga

IV.B

8:00

8:20

8:20

8:40

2

Jarmila Nasini

IV.B

8:20

8:40

8:40

9:00

3

Elizabeth Draškovičová

IV.B

8:40

9:00

9:00

9:20

4

Erika Harmadyová

IV.B

9:00

9:20

9:20

9:40

 

 

 

 

Časový harmonogram ÚF IČ maturitných skúšok v mimoriadnom skúšobnom období

20. september 2022, utorok

 

Zoznamy maturantov podľa dní, času a predmetov

 

 

predmet 

slovenský jazyk a literatúra                                                          

učebňa

budova B, 4. posch., č. učebne B406

čas

8:00 – 9:40                                       (4)

študijný odbor              

 

6405 K     pracovník marketingu   

3778 K    technik informačných

                a telekomunikačných technológií 

 3759  K komerčný pracovník v doprave

 

20 . 09. 2022  (utorok)   SJL

 

Meno, priezvisko

trieda

príprava

odpoveď

1

Erika Harmadyová

IV.B

8:00

8:20

8:20

8:40

2

Frederik Búri

IV.C

8:20

8:40

8:40

9:00

3

Csaba Bacsó

IV.B

8:40

9:00

9:00

9:20

4

Stanislav Mirga

IV.B

9:00

9:20

9:20

9:40

 

 

Časový harmonogram ÚF IČ maturitných skúšok v mimoriadnom skúšobnom období

20. september 2022, utorok

 

Zoznamy maturantov podľa dní, času a predmetov

 

 

predmet 

odborná zložka                                                         

učebňa

budova B, 4. posch., č. učebne B 406

čas

10:00 – 11:00                                    (1)

študijný odbor              

6405 K   pracovník marketingu      

 

20 . 09. 2022  (utorok)   odborná zložka

 

Meno, priezvisko

trieda

príprava

odpoveď

1

Stanislav Mirga

IV.B

10:00

10:30

10:30

11:00

             

             

 

 

Časový harmonogram ÚF IČ maturitných skúšok v mimoriadnom skúšobnom období

20. September 2022, utorok

 

Zoznamy maturantov podľa dní, času a predmetov

 

 

predmet

odborná zložka

učebňa

budova B, 3. posch., č. učebne B 308

čas

9:00 – 11:00                                    (3)

študijný odbor              

3778 K     technik informačných a telekomunikačných technológií  

     

 

 

20 . 09. 2022  (utorok)   odborná zložka

 

Meno, priezvisko

trieda

príprava

odpoveď

1

Roland Maczkó

IV.C

9:00

9:30

9:30

10:00

2

Charles Louis Lesieur

IV.C

9:30

10:00

10:00

10:30

3

Frederik Búri

IV.C

10:00

10:30

10:30

11:00

 

Denná miestnosť pre žiakov:  učebňa ETV, B 302, budova B, 3. posch.

 

Odovzdávanie maturitných vysvedčení 20. 09. 2022 o 14:30, spoločenská miestnosť

 


 

 

 

Organizačné zabezpečenie

praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky 2022

 

 

 

Predkladá: PaedDr. Žaneta Juríková

                  zástupkyňa RŠ pre PV

 

Levice, 25. február 2022

 

 

 

                                                                           Schválila: Ing. Eva Sleziaková

                                                                                              riaditeľka školy

 

Rozsah a priebeh praktickej časti odbornej zložky MS

 

 1. Praktická časť OZ MS sa uskutoční v dňoch 104. - 13. 04. 2022 (pondelok - streda).
 2. Začiatok práce na praktickej časti OZ MS (forma a) je o 8:00 h  v určených odborných učebniach a školských dielňach podľa schváleného časového harmonogramu.
 3. Začiatok práce na praktickej časti OZ MS (forma b) je o 8:00 h v určenej odbornej učebni, podľa schváleného časového harmonogramu.
 4. Žiaci budú riešiť komplexné úlohy (forma a) alebo obhajovať vlastné projekty (forma b).
 5. Na praktickú časť OZ MS žiaci nastupujú podľa harmonogramu tak, aby v čase otvorenia boli nastúpení na pridelenom pracovisku (učebni/dielni).
 6. Do školských dielní (riešenie komplexných úloh) žiaci nastupujú v čistom pracovnom oblečení s predpísanými pracovnými a ochrannými pomôckami vrátane písacích potrieb. Osobné veci si ukladajú na vyhradené miesto, MT vypnuté, uložené v taškách.
 7. Do odborných učební žiaci nastupujú upravení, vybavení písacími potrebami. Osobné veci si ukladajú na vyhradené miesto, MT vypnuté, uložené v taškách.
 8. Počas trvania praktickej časti OZ MS sa žiaci riadia pokynmi predmetovej maturitnej komisie.
 9. Svoju totožnosť preukazujú identifikačnou kartou.
 10. Písomné vyhodnotenie výsledkov riešenia komplexných úloh odovzdajú skúšajúci členovia PMK najneskôr do 25.04. 2022 koordinátorke MS Ing. Michníkovej.

 

 

Organizácia PČ OZ MS 2022

 

Dátum

Počet žiakov

Študijný odbor

Forma

Čas trvania

11.04.2022

pondelok

7

3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií

a

8.00 – 13.00

11

3759 K komerčný pracovník v doprave

a

8.00 – 13.00

12.04.2022

utorok

6

3778 K  technik informačných a telekomunikačných technológií

a

8.00 – 13.00

11

6405 K pracovník marketingu

a

8.00 – 13.00

13.04.2022

streda

3

3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií

b

8.00 – 9.00

3

6405 K pracovník marketingu

b

9.15 – 10.15

 

 

Zoznam žiakov podľa formy, odboru, učební a dielní

                                        

 

Forma   a) Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy

 

 

3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií  

 

Termín: 11. 04. 2022 (pondelok)

Miesto:  dielňa TITT 1, 2, 3  Ul. Dostojevského 14, Levice

 

    

 1. Lionel Bodžár
 2. Frederik Búri
 3. Ladislav Cibulya
 4. Dominik Jandák
 5. Samuel Jenei
 6. Richard Kajtor
 7. Patrik Konopka

 

 

Termín: 12. 04. 2022 (utorok)

Miesto:  dielňa TITT 1, 2, 3  Ul. Dostojevského 14, Levice

 

   

 1. Charles Louis Lesieur
 2. Roland Maczkó
 3. Kevin Pečérke
 4. Lukáš Tamáš
 5. Samuel Vincúr
 6. Adam Vyhlídal

 

 

Forma   a) Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy

 

3759 K komerčný pracovník v doprave

Termín: 11. 04. 2022 (pondelok)

Miesto:  učebňa B 313,  odborné učebne INF 1, INF 2  (3.posch.)

 

 1. Erika Harmadyová
 2. Michaela Horváthová
 3. Ľuboš Krátky
 4. Samuel Kupča
 5. Filip Molnár
 6. Daša Mrázová
 7. Kvetoslava Pavlusová
 8. Peter Pechovský
 9. Klaudia Poljaková
 10. Mário Šebián
 11. Sofia Trhanová

 

 

6405 K pracovník marketingu  

Termín: 12. 04. 2022 (utorok)

Miesto:  učebňa B 313, odborné učebne INF 1 a INF 2  (3.posch.)

 

 1. Csaba Bacsó
 2. Elizabeth Draškovičová
 3. Paula Gáspárová
 4. Patrícia Halásová
 5. Jennifer Horsley
 6. Tamara Stanislava Indrichovičová
 7. Karla Kardošová
 8. Adam Máčaj
 9. Stanislav Mirga
 10. Zsófia Szilágyiová
 11. Dominika Urbánová

 

 

 

Forma   b) Obhajoba vlastného projektu

 

Termín: 13.04.2022 (streda)

Miesto:   odborná učebňa B 207, 2.posch.

 

3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií    

 

 1. Samuel Hugo Havran
 2. Martin Ivan
 3. Tomáš Sarňák

 

6405 K pracovník marketingu   

                                                  

 1. Nela  Henželová
 2. Jarmila  Nasini
 3. Viktória  Šipošová

 

 

 

Časový harmonogram praktickej časti OZ MS 2022

 

 

Forma a) Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy

 

3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií 

 

Termín:  11. 04. 2022 (pondelok)                       1 deň, 5 hodín   (7 žiakov)

Miesto:   Ul. Dostojevského 14, Levice,               dielňa TITT 1   (témy 2, 3, 4)

                                                                               dielňa TITT 2   (témy 1,5, 9)

                                                                               dielňa TITT 3   (témy 6,7,8)

 

P. č.

Meno žiaka

Čas trvania: 8.00 – 13.00

1.

Lionel Bodžár

Žiak vykoná PČ OZ MS

vo vyžrebovanej téme.

Trvanie: 1 deň, 5 hod.

 

7.45 sústredenie žiakov                          v dielni TITT 1,

žrebovanie tém,

presun na pracovisko

8.00 začiatok práce

2.

Frederik Búri

3.

Ladislav Cibulya

4.

Dominik Jandák

5.

Samuel Jenei

6.

Richard Kajtor

7.

Patrik Konopka

Vyhlásenie výsledkov 22.04. 2022

 

 

 

Termín: 12. 04. 2022 (utorok)                             1 deň, 5 hodín    (6 žiakov)

Miesto:   Ul. Dostojevského 14, Levice,                dielňa TITT1,2,3

 

P. č.

Meno žiaka

Čas trvania: 8.00 – 13.00

1.

Charles Louis Lesieur

Žiak vykoná PČ OZ MS

vo vyžrebovanej téme.

Trvanie: 1 deň, 5 hod.

 

7.45 sústredenie žiakov                          v dielni TITT 1,

žrebovanie tém,

presun na pracovisko

8.00 začiatok práce

2.

Roland Maczkó

3.

Kevin Pečérke

4.

Lukáš Tamáš

5.

Samuel Vincúr

6.

Adam Vyhlídal

Vyhlásenie výsledkov  22.04. 2022

 

 

3759 K komerčný pracovník v doprave

 

Termín: 11. 04. 2022 (pondelok) 1 deň, 5 hodín    (11 žiakov)  

Miesto:  odborná učebňa B 313, odborné učebne INF 1  (3.posch.),

 

 

 

P. č.

Meno žiaka

Čas trvania: 8.00 – 13.00

 

 

1.

Erika Harmadyová

Žiak vykoná PČ OZ MS

vo vyžrebovanej téme.

Trvanie: 1 deň, 5 hod.

 

7.45 sústredenie žiakov v učebni

B 313, žrebovanie tém

8.00 začiatok práce

 

 

 

2.

Michaela Horváthová

 

 

3.

Ľuboš Krátky

 

 

4.

Samuel Kupča

 

 

5.

Filip Molnár

 

 

6.

Daša Mrázová

 

 

7.

Kvetoslava Pavlusová

 

 

8.

Peter Pechovský

 

 

 

9.

Klaudia Poljaková

 

 

 

10.

Mário Šebián

 

 

 

11.

Sofia Trhanová

 

 

 

Vyhlásenie výsledkov 28.04. 2022

 

         

 

 

 

 

6405 K pracovník marketingu 

                                             

Termín: 12. 04. 2022 (utorok) 1 deň, 5 hodín    (11 žiakov)  

Miesto:  odborná učebňa B 313, odborné učebne INF 1, INF 2  (3.posch.)

 

 

P. č.

Meno žiaka

Čas trvania: 8.00 – 13.00

1.

Csaba Bacsó

Žiak vykoná PČ OZ MS

vo vyžrebovanej téme.

Trvanie: 1 deň, 5 hod.

 

 

 

7.45 sústredenie žiakov v učebni

B 313, žrebovanie tém

8.00 začiatok práce

 

2.

Elizabeth Draškovičová

3.

Paula Gáspárová

4.

Patrícia Halásová

5.

Jennifer Horsley

6.

Tamara Stanislava Indrichovičová

7.

Karla Kardošová

8.

Adam Máčaj

9.

Stanislav Mirga

10.

Zsófia Szilágyiová

11.

Dominika Urbánová

Vyhlásenie výsledkov 28.04. 2022

 

 

 

 

Forma b) Obhajoba  vlastného projektu

 

 

3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií    

 

Termín: 13.04.2022 (streda) 3 žiaci

Miesto: odborná učebňa B 207, 2.posch.

 

 

P. č

Meno žiaka

Obhajoba

1.

Samuel Hugo Havran

8.00 – 8.20

 

 

2.

Martin Ivan

8.20 – 8.40

 

 

3.

Tomáš Sarňák

8.40 – 9.00

 

 

Vyhodnotenie

 

 

 

 

6405 K pracovník marketingu   

                                             

Termín: 13.04.2022 (streda) 3 žiačky

Miesto: odborná učebňa B 207, 2.posch.

       

 

P. č

Meno žiaka

Obhajoba

 

 

1.

Nela  Henželová

9.15 – 9.35

 

 

 

 

2.

Jarmila  Nasini

9.35 – 9.55

 

 

 

 

3.

Viktória  Šipošová

9.55 – 10.15

 

 

 

 

Vyhodnotenie