Náhradný rozvrh

Navigácia

Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Eva Sleziaková Sle Rozvrh
Riaditeľka
e.sleziakova@gmail.com
 
 
Ing. Alena Krtíková Ka Rozvrh
Zástupkyňa
krtikova@gmail.com
 
 
Ing. Soňa Michníková MS Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: I.A
Zástupca v triede: I.B
Zástupca v triede: I.C
Zástupca v triede: I.N
Zástupca v triede: II.A
Zástupca v triede: II.B
Zástupca v triede: II.C
Zástupca v triede: III.A
Zástupca v triede: III.B
Zástupca v triede: III.C
Zástupca v triede: IV.B
Zástupca v triede: IV.C
sonamich@atlas.sk
 
 
Ing. Jozef Adam A Rozvrh
Triedny učiteľ: II.A
jadam@zoznam.sk
 
 
Bc. Mária Bajúzová Rozvrh
Majsterka
 
 
Ing. Jana Bakovková Bak Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
janabakovkova@gmail.com
 
 
RNDr. Eliška Beláková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Jarmila Bónová Bon Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
bono7ja@gmail.com
 
 
Ing. Jozef Ferenc Fer Rozvrh
Učiteľ
ferenczjozef@gmail.com
 
 
Ing. Anna Fraschová Fsch Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
afraschova@gmail.com
 
 
Ing. Pavel Ganecz Rozvrh
Triedny učiteľ: I.B
 
 
Mgr. Michaela Havranová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
Vedie krúžok: Slovenčina v kocke
 
 
Ing. Larisa Holková Rozvrh
Majsterka
 
 
Mgr. Zuzana Hrašková Hr Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Žaneta Juríková Ju Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
zanajurik@gmail.com
 
 
PaedDr. Valentína Karafová Kar Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
valentina.karafova@gmail.com
 
 
Ing. Viera Karvašová, Mgr. Kaš Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Anglicky krok za krokom
fideska@gmail.com
 
 
PaedDr. Lenka Kluchová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Jozef Kotrus Kot Rozvrh
Učiteľ
j.kotrus@gmail.com
 
 
Ing. Juraj Krnáč Krn Rozvrh
Triedny učiteľ: III.A
krnacjuraj@gmail.com
 
 
Ing. Miloslav Lacko Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Ivana Libutková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
Vedie krúžok: Športové hry
ivali7777@gmail.com
 
 
Mgr. Kristína Martišková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
Vedie krúžok: Let's speak in English
 
 
Ing. Vincent Mozdík Rozvrh
Majster
 
 
Mgr. Dominika Selieniová Sel Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Erika Szárazová Sv Rozvrh
Triedna učiteľka: I.N
Vedie krúžok: Maturita v pohode
szarazovaerika@gmail.com
 
 
Mgr. Lucia Talapková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Daniel Tuček Majster
Vedie krúžok: Krúžok CISCO akademie
 
 
Bc. Daniel Tuček Majster
 
 
Ing. Viktor Turčok Rozvrh
Učiteľ
vturcok@azet.sk
 
 
Ing. Zuzana Volfová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ivana Vincze Školská špeciálna pedagogička
iva.vincze@gmail.com

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.12.2018