Náhradný rozvrh

Navigácia

Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Triedny učiteľ PaedDr. Valentína Karafová
Učebňa Učebňa A 101
I.B Triedny učiteľ Ing. Pavel Ganecz
Učebňa Učebňa A 108
I.C Triedny učiteľ Mgr. Kristína Martišková
Učebňa Učebňa A 104
I.N Triedny učiteľ PhDr. Erika Szárazová
Učebňa Učebňa B 412
II.A Triedny učiteľ Ing. Jozef Adam
Učebňa Učebňa A 101
II.B Triedny učiteľ Ing. Jarmila Bónová
Učebňa Učebňa A 001
II.C Triedny učiteľ Mgr. Ivana Libutková
Učebňa Učebňa A 108
III.A Triedny učiteľ Ing. Juraj Krnáč
Učebňa Učebňa A 108
III.B Triedny učiteľ Ing. Jana Bakovková
Učebňa Učebňa B 112
III.C Triedny učiteľ PaedDr. Žaneta Juríková
Učebňa Učebňa A 001
IV.B Triedny učiteľ Ing. Anna Fraschová
Učebňa Učebňa A 106
IV.C Triedny učiteľ Mgr. Michaela Havranová
Učebňa Učebňa A 101

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.12.2018