Náhradný rozvrh

Navigácia

Navigácia

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Zoznam tried

Názov
I.A Triedny učiteľ Ing. Jozef Adam
Učebňa Učebňa A 101
I.B Triedny učiteľ Ing. Jarmila Bónová
Učebňa Učebňa A 001
I.C Triedny učiteľ Mgr. Ivana Libutková
Učebňa Učebňa A 108
II.A Triedny učiteľ Ing. Juraj Krnáč
Učebňa Učebňa A 108
II.B Triedny učiteľ Ing. Jana Bakovková
Učebňa Učebňa B 112
II.C Triedny učiteľ PaedDr. Žaneta Juríková
Učebňa Učebňa A 001
III.A Triedny učiteľ Ing. Juraj Krnáč
Učebňa Učebňa A 110
III.B Triedny učiteľ Ing. Anna Fraschová
Učebňa Učebňa A 106
III.C Triedny učiteľ Mgr. Michaela Havranová
Učebňa Učebňa A 101
IV.B Triedny učiteľ Ing. Jozef Kotrus
Učebňa Učenňa B 108

© aScAgenda 2018.0.1109 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.06.2018